Gå til hovedindhold

Unit4 MAP Applications

Et markedsførende helhedskoncept til kalkulation, tilbudshåndtering og projektstyring.

For mere lønsomme projekter

Løsningen anvendes til omkostningsberegning, kalkulation, planlægning, indkøb og økonomisk styring. Unit4 MAP forbedrer lønsomheden ved at forenkle beslutningerne, fra et projekt indledes, til det slutter. Gennem forskellige rutiner opnås der hurtige informationsveje til erfarings- og vidensoverførsel.

Kalkulation

Netto- og omkostningskalkule med projekthåndtering

MAP Kalkyl
Økonomistyring

Budget- og prognoseværktøjer til produktionskalkulen

MAP Omkostningsstyring
Indkøb

Indkøbsplanlægning og tilbudshåndtering

Indkøb
Tidsplanlægning

Skemalæg aktiviteterne, og optimer ressourcebrugen

Tidsplanlægning

Lige fra start af

Med Unit4 MAP får du et godt beslutningsgrundlag i dit projekt lige fra start af. Systemet kan anvendes fra de mest enkle kalkulationer for manuel tid/prisfastsættelse til de mest avancerede kalkulationer med brugere af centrale aktivitets- og ressourceregistre og strukturer på forskellige niveauer.
Gennem vores samarbejde med leverandører af prisregistre har vi udviklet et antal standard aktivitets- og ressourceregistre. For hus-, jord- og anlægsentreprenører/konsulenter er der adgang til færdige registre.

  Indkøb

  Med indkøbsværktøjet planlægger I, hvordan indkøb og leverancer skal foregå ud fra den oprettede kalkulation.

  • Forberedelse af indkøb
  • Udsendelse af udbudsdokument med tidsfrist
  • Håndtering af indsendte tilbud
  • Forhandling og bestilling
  • Tildeling og leverance
  Woman in yellow top cheering surrounded by icon illustrations

  Kalkulation

  Kalkulationen udgør selve fundamentet i MAP og ligger til grund for alt det, der sker i de øvrige dele af løsningen. MAP-kalkulation håndterer bl.a. følgende funktioner:

  • Netto- og omkostningskalkul med håndtering af forskellige valutaer
  • Projekthåndtering, som hjælper dig med at holde styr på projektets dokumenter
  • Aktivitets- og ressourceregister
  • Leverandørregister med aftaler og artikler
  • Ressourcesammenstilling, for at studere kalkulen i tværsnit
  • Salgprishåndtering, for hurtigt og nemt at oprette prissatte mængdefortegnelser
  • Registre for AMA, komponenter, kontoplan m.m.

  Økonomistyring

  Når en produktionskalkule er udarbejdet, anvendes den som oprindeligt budget og kan analyseres mod de ændringer som f.eks. ændrings- og tillægsarbejde samt omkostningsjusteringer, der registreres efterfølgende. Der redegøres for tillægget i egne kolonner i budgetsammenstillingen, hvilket giver et hurtigt og fuldt overblik over projektet.
  Til dette kan projektets følgesedler og fakturaer registreres, og bogførte beløbsværdier kan også importeres fra jeres EPR-system, hvilket sikrer en effektiv opfølgning på projektets økonomi.

  Man looking at phone cheering surrounded by icon illustrations

  Tidsplanlægning

  Med kalkulationen som grundlag kan tidsplanlægningen anvendes til at skemalægge aktiviteterne og optimere ressourcebrugen.
  I kan f.eks. se materialeressourcernes fordeling over tiden, f.eks. hvor mange m² gips, der behøves hver uge, eller hvor mange ton bærelag, der behøves på et bestemt tidspunkt. Tidsplanen kan også vise aktiviteter for én eller flere udvalgte ressourcer, f.eks. en tidsplan for en bestemt underentreprenørs aktiviteter eller dine egne aktiviteter.

  Young woman in brown top smiling surrounded by icon illustrations

  Tilpasning og fleksibilitet

  Styrker

  Én af Unit4 MAP's store styrker er, at det er nemt at tilpasse projektskabeloner og registre til netop jeres firma med jeres virksomheder.

  • Udseende, register og præsentation af information osv. kan tilpasses ud fra jeres organisation og virksomhed, helt ned på individuelt niveau.

  • Mulighed for at skræddersy menuer og informationsvisninger baseret på rolle eller virksomhed

  • Leveres alltid med færdige standardløsninger så man hurtigt kan komme i gang med et effektivt kalkulationsarbejde 

  Arbejd smartere med MAP

  MAP Analyse

  Med MAP-analyse får I et fuldstændigt overblik over alle jeres projekter.
  Analyseværktøjet giver jer hurtig og præcis information helt ned på kontoniveau.
  Gennem intuitive og lettilgængelige indblik kan I handle omgående, hvis f.eks. en tendens i et projekt peger i den forkerte retning.

   en demo

  Yellow analytical line graphic
  Smidig integration med Unit4 ERP

  Med Unit4 ERP får I en mere komplet løsning, som udover beregningssystemet også inkluderer et markedsførende ERP-/økonomisystem. 
  Les mere om Unit4 ERP her >> Kobling

  ERP green circle icon over green background

  Hvad indebærer "People Experience" for dig?

  Book en personlig demo med en af ​​vores brancheeksperter.