Hopp til hovedinnhold

Unit4 MAP Applications

Et markedsledende helhetskonsept for beregninger, anbudshåndtering og prosjektstyring.

For mer lønnsomme prosjekter

Løsningen brukes til kostnadsberegning, planlegging, innkjøp og økonomisk styring. Unit4 MAP har som mål å forbedre lønnsomheten ved å gjøre det enklere å ta riktige beslutninger fra begynnelsesfasen til prosjektet er sluttført. Ved hjelp av ulike rutiner oppstår også raske informasjonsveier for erfarings- og kunnskapsgjenvinning.

Beregning

Netto- og kostnadsberegning med prosjekthåndtering

MAP Kalkyl
Kostnadsstyring

Budsjett- og prognoseverktøy for produksjonsberegningen

MAP Kostnadsstyring
Innkjøp

Innkjøpsplanlegging og anbudshåndtering

Innkjøp
Tidsplanlegging

Planlegg aktivitetene og optimaliser ressursbruken

Tidsplanering

Riktig fra begynnelsen av

Med Unit4 MAP får du et godt beslutningsgrunnlag allerede fra begynnelsen av prosjektet. Systemet kan brukes til at fra de enkleste beregningene for manuell tids-/prissetting til de mest avanserte med bruk av sentrale aktivitets- og ressursregistre og strukturer på ulike nivåer.
Gjennom vårt samarbeid med leverandører av prisregistre har vi utviklet en rekke standard aktivitets- og ressursregistre. For hus-. landskaps- og anleggsentreprenører/-konsulenter finnes det ferdige registre tilgjengelige.

  Innkjøp

  Med innkjøpsverktøyet planlegger dere hvordan innkjøp og leveranser skal fungere ut fra den opprettede beregningen.

  • Innkjøpsforberedelser
  • Utsendelse av anbudsgrunnlag med anbudsfrist
  • Håndtering av innleverte anbud
  • Forhandling og bestilling
  • Avrop og levering
  Woman in yellow top cheering surrounded by icon illustrations

  Beregning

  Beregningen utgjør selve stammen i MAP og er grunnlaget for alt som foregår i de andre delene av løsningen. MAP Beregning håndterer bl.a. følgende funksjoner:

  • Netto- og kostnadsberegning med håndtering av ulike valutaer
  • Prosjekthåndtering som hjelper deg å holde oversikt over prosjektdokumenter
  • Aktivitets- og ressursregister
  • Leverandørregister med avtaler og artikler
  • Ressursoversikt, for å undersøke beregningen i tverrsnitt
  • Á-prishåndtering, for kunne opprette prissatte mengdefortegnelser raskt og enkelt
  • Register for AMA, byggdeler, kontoplan m.m.

  Kostnadsstyring

  Når en produksjonsberegning er utarbeidet, brukes den som opprinnelig budsjett og kan analyseres mot forandringer som endrings- og tilleggsarbeider («ETA») samt kostnadsjusteringer som registreres i ettertid. Tilleggene forevises i egne kolonner i budsjettoversikten, noe som gir et raskt og totalt overblikk over prosjektet.
  Her kan prosjektets følgesedler og fakturaer registreres, bokførte beløpsverdier kan også importeres fra eget ERP-system – noe som sikrer en effektiv oppfølging av prosjektenes økonomi.
   

  Man looking at phone cheering surrounded by icon illustrations

  Tidsplanlegging

  Med beregningen som grunnlag kan tidsplanleggingen brukes til å fastlegge timeplanen for aktivitetene og optimalisere ressursbruken.
  Dere kan for eksempel se fordelingen av materialressursene over tid, f.eks. hvor mange m² gipsplater som trengs for hver uke eller hvor mange tonn bærelag som trengs på et bestemt tidspunkt. Tidsplanen kan også vise aktiviteter for én eller flere utvalgte ressurser, f.eks. en tidsplan for en bestemt underentreprenør eller dine egne aktiviteter.

  Young woman in brown top smiling surrounded by icon illustrations

  Tilpassing og fleksibilitet

  Sterke sider

  En av Unit4 MAPs sterkeste sider er at det er enkelt å tilpasse prosjektmaler og registre for akkurat deres selskap med deres virksomheter.

  • Utseende, registre og presentasjon av informasjon osv. kan tilpasses ut fra akkurat deres organisasjon og virksomhet helt ned på individnivå.

  • Mulighet til å skreddersy menyer og informasjonsvisninger basert på rolle eller virksomhet

  • Leveres alltid med ferdige standardløsninger så man kan komme raskt i gang med effektivt beregningsarbeid

  Arbeid smartere med MAP

  MAP Analyse

  Med MAP Analyse får dere en fullstendig oversikt over alle prosjektene deres.
  Analyseverktøyet gir dere rask og nøyaktig informasjon helt ned på kontonivå.
  Gjennom intuitive og lett tilgjengelige innsikter kan dere handle med en gang hvis for eksempel en trend i et prosjekt peker i feil retning.

  Book en demo

  Yellow analytical line graphic
  Smidig integrering med Unit4 ERP

  Med Unit4 ERP får dere en mer komplett løsning som i tillegg til beregningssystemet også omfatter et markedsledende ERP-/økonomisystem. 
   

  ERP green circle icon over green background

  Hva betyr «People Experience» for deg?

  Bestill en personlig demonstrasjon med en av våre bransjeeksperter.