Hoppa till huvudinnehåll

Unit4 MAP Applications

Ett marknadsledande helhetskoncept i norra Europa för kalkylering, anbudshantering och projektstyrning.

För hela byggbranchen med snäva marginaler och konstant nya utmaningar

Byggbranschen ställs hela tiden inför utmaningar med nya material/metoder där kostnader och utförande behöver byggas upp dynamiskt i ett system som är lättarbetat/överskådligt/strukturerat. Välkommen till det naturliga steget efter Excel.

För lönsammare projekt

Lösningen används för kostnadskalkylering, planering, inköp och ekonomisk styrning. Unit4 MAP syftar till att förbättra lönsamheten genom att underlätta rätt beslut från ett projekts initialskede till projektets slut. Genom olika rutiner erhålls också snabba informationsvägar för erfarenhets- och kunskapsåterföring.

Kalkyl

Netto-, omkostnads-, maskin-, offert- och tjänstemannakalkyl

MAP Kalkyl
Kostnadsstyrning

Budget och prognosverktyg för produktionskalkylen

MAP Kostnadsstyrning
Inköp

Inköpsplanering och anbudshantering

Kostnadsstyrning
Tidsplanering

Schemalägg aktiviteterna och optimera resursanvändningen

Tidsplanering

Unit4 MAP - för hela byggbranchen

Med Unit4 MAP får du ett bra beslutsunderlag redan från starten av projektet.

Ladda ned

Rätt från början

Med Unit4 MAP får du bra beslutsunderlag redan från början i era projekt. Systemet kan användas från de enklaste kalkylerna för manuell tid/prissättning, till de mest avancerade med användande av centrala aktivitets- och resursregister och strukturer i olika nivåer.
Genom våra samarbeten med leverantörer av prisregister har vi utvecklat ett antal standard aktivitets- och resursregister. För hus-, mark- och anläggnings-entreprenörer/konsulter finns färdiga register att tillgå.

  Kalkyl

  Kalkylen utgör stommen i MAP och ligger till grund för allt som sker i de övriga delarna av lösningen, hanterar bl.a. följande funktioner:

  • Projekthanterare som hjälper dig att hålla reda på projektets dokument
  • Tids-, aktivitets- och resursregister
  • Leverantörsregister med avtal och artiklar
  • Resurssammanställning, för att studera kalkylen i tvärsnitt
  • Á-prishanterare, skapa prissatta mängdförteckningar snabbt och enkelt
  • Register för AMA, Byggdelar, kontoplan mm.
  • Tilval finns såsom BIM och Bluebeam

  Kostnadsstyrning

  När en produktionskalkyl är framarbetad nyttjas den som ursprunglig budget och kan analyseras mot de förändringar så som ändrings och tilläggsarbeten (sk ÄTA) samt kostnadsjusteringar som registreras i efterhand. Tilläggen redovisas i egna kolumner i budgetsammanställningen, vilket ger en snabb och total överblick av projektet.
  Till detta kan projektens följesedlar och fakturor registreras, bokförda beloppsvärden kan även importeras från ert ERP-system – vilket säkerställer en effektiv uppföljning av projektens ekonomi.

  Man looking at phone cheering surrounded by icon illustrations

  Inköp

  Med inköpsverktyget planerar ni hur inköpen och leveranserna ska gå till utifrån den skapade kalkylen.

  • Inköpsberedning
  • Utskick av förfrågningsunderlag med anbudstid
  • Hantering för anbudsinlämning
  • Förhandling och beställning
  • Avrop och leverans
  Woman in yellow top cheering surrounded by icon illustrations

  Tidsplanering

  Med kalkylen som underlag kan tidsplaneringen användas för att schemalägga aktiviteterna och optimera resursanvändningen. 
  Ni kan exempelvis se materialresursernas fördelning över tiden, t.ex. hur många m² gips som behövs respektive vecka eller hur många ton bärlager som behövs vid en viss tidpunkt. Tidplanen kan även visa aktiviteter för en eller flera utvalda resurser, t.ex. en tidplan för en viss underentreprenörs eller dina egna aktiviteter. 

  Young woman in brown top smiling surrounded by icon illustrations

  Anpassning och flexibilitet

  Styrkor

  En av Unit4 MAPs stora styrkor är att det enkelt går att anpassa projektmallar och register för just ert företag med era verksamheter.

  • Utseende, register och presentation av information etc. kan anpassas utifrån just er organisation och verksamhet ända ner på individnivå.

  • Möjlighet att skräddarsy menyer och informationsvyer baserat på roll eller verksamhet

  • Levereras alltid med färdiga standardlösningar för att snabbt komma igång med ett effektivt kalkylarbete. 

  Arbeta smidigare med MAP

  Integrera med Unit4 ERP

  Med Unit4 ERP får ni en komplett lösning som utöver kalkylsystemet även innefattar ett marknadsledande ERP-/ekonomisystem. 
  Läs mera om vad denna lösning kan göra för er i nedan länk. 
   

  ERP green circle icon over green background

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.